OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
MIĘDZYWODZIE
Baza Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka
im. WOP
www.bystrzycaklodzka.zhp.pl


Informacja o terenie:

Teren obozu poło?ony jest na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Idealne warunki do turystyki rowerowej. Ponadto do zwiedzania: KamieńPomorski, Miêdzyzdroje, Swinouj¶cie. W drugiej po?owie lipca odbywa si? ?redniowieczny zjazd Wikingów w Wolinie. Obóz rozbity jest w lesie sosnowym o du?ym st??eniu jodu i olejków eterycznych. do morza 12 minut drogi, 2ha pod rozstawienie namiotu oraz 2ha wko?o do pionierki i gier terenowych, boisko. Teren w odosobnieniu niedaleko Zalewu Kamie?skiego. W nieznacznej odleg?o?ci inne obozy i campingi.Przyroda, zwierzta:
Czysta, piaszczysta i szeroka plaża, lasy wydmowe, Zalew Kamieński, leczniczy mikroklimat

Rys historyczny:
Baza dzia?aj?ca od 1996 roku, coroczne obozy. Wzbogacanie sprz?tu  i udoskonalanie programu powoduj? zwi?kszenie atrakcyjno?ci wypoczynku na bazie.

Program obozu:
Dyskoteki, kino, wyjazdy do najbli?szych miast, zwiedzanie Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa i Dziwnówka, Mi?dzyzdroi. Ogniska, zabawy integracyjne, piesze wycieczki, gry sportowe i terenowe, festiwale piosenek, karaoke. Obozy posiadaj? wcze?niej ustalon? fabu?? i klimat zabawy.
Galeria zdj??- tutaj przygotujcie 5-10 najlepszych zdj??.


 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
Sprz?t do gier zespo?owych, zawodów i zabaw sportowych.

Kadra bazy:
Kadra zgrupowania: komendant, z-ca ds. programowych, kwatermistrz, piel?gniarka, ratownicy, , kucharki, grupa kwatermistrzowska, przeszkoleni
dru?ynowi.

Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza o?wietlona, nocne warty, wywieszony plan ewakuacyjny, zabezpieczenie sprz?tu.

Ratownik WOPR:
Pla?a ogólnie dost?pna, strze?ona na wyznaczonym odcinku, woda mi?dzy bojami pozwalaj?ca na swobodne p?ywanie.

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie